Strona główna

Historia

Zabytki

Infrastruktura

Urząd Gminy

Instytucje

Oświata i kultura

Galeria

Historia urzędu

Miejscowość Pałecznica pod koniec XIX w stała się siedzibą gminy, z powodu jej działalności rolniczej i handlowej na rzecz Krakowa, kościelnej, oraz z posiadaniem kościoła parafialnego i będąc siedzibą parafii, również z powodu jej rozwoju gospodarczego i terytorialnego. W wyniku reformy administracyjnej w 1976r Pałecznica została włączona do gminy Racławice, ale już w 1991 r nastąpiło odłączenie Pałecznicy od Racławic i wraz z najbliższymi obszarami przydzielona została do woj. Kieleckiego. Gmina Pałecznica obejmuje obszar 48km2 w tym 13miejscowości, nad którymi sprawuje władzę urzędową. Są to: Czuszów, Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Łaszów, Nadzów, Niezwojowice, Pałecznica, Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Sudołek i Winiary. Gmina sąsiaduje bezpośrednio z gminami: Radziemice i Proszowice.

 

W miejscowości funkcjonuje Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Zdrowia, Ochotnicza Straż Pożarna, Poczta oraz Bank Spółdzielczy.

  

Skład rady gminy

Przewodniczący
        Grzegorz Wądek

Wiceprzewodniczący:
         Halina Nowak
              Jerzy Szczęsny

Radni:
        Mieczysław Baran
          Adam Baran
           Jerzy Belski
           Adam Cencek
           Edward Cepuchowicz
           Jan Głuszczyk
           Józef Gorgoń
            Bożena Gorgoń
            Marian Janik
             Julian Kowalski
           Józef Kustra
            Roman Marzec
            Halina Nowak
            Jerzy Szczęsny
           Grzegorz Wądek

Komisja Rewizyjna
- Roman Marzec
- Jan Głuszczyk
- Czesław Błaut
- Halina Nowak
- Henryk Grądek


Komisja Budżetowa
- Jerzy Belski
- Edward Cepuchowicz
- Jerzy Szczęsny
- Julian Kowalski
- Andrzej Domagała

Komisja Warunków Socjalnych i Mieszkańców Wsi
- Stanisław Duniec
- Czesław Błaut
- Marian Janik
- Józef Akulenko
- Łucja Nowakowska

 

Wszyscy wyżej wypisani przedstawiciele ludności zostali wybrani w wyborach wolnych, powszechnych, tajnych, równych i bezpośrednich. Następnie złożyli oni przysięgę, to znaczy Rotę Ślubowania, która brzmi następująco:


"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców."

 

Urząd Naszej gminy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 

Wójt Gminy - Marcin Gaweł - tel. (041) 384-80-50 

Sekretarz Gminy - Beata Sołek - tel. (041) 384-80-25

Skarbnik Gminy - Lesława Cieślik - tel. (041) 384-81-20


Lista wydziałów, referatów:


Stanowisko ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Inwestycji, Komunikacji i gospodarki Komunalnej
kier: p. Elżbieta Grela; pok. 3 tel. w.47

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa, OC, Działalności Gospodarczej, wojskowości i zamówień publicznych
kier: p. Mieczysław Kielar tel. w. 44

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa drogowego Geodezji, Gospodarki gruntami i mienia komunalnego
kier: p. Zbigniew Kotlarz tel. w. 44

Inspektor ds. obsługi Szkół
p. Małgorzata Kura tel. w. 45

Inspektor ds. księgowości budż. płac i kadr
p. Anna Jantos tel. w. 45

Inspektor ds. księgowości podatkowej
p. Agata Kopeć tel. w. 46

Inspektor ds. wymiaru i opłat
kier: p. Helena Musiał tel. w. 45

Urząd Stanu Cywilnego
pok. 8; tel. w. 42

 

© Copyright 2007 by milo92 & michal. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: Miłosz W. & Michał K..