Strona główna Historia Zabytki Infrastruktura Urząd Gminy Instytucje Oświata i kultura Galeria
Charakterystyka gminy

                Gmina Pałecznica leżąca w północnej części powiatu proszowickiego. Sąsiaduje bezpośrednio z gminą Proszowice i Radziemice. Mimo, że Pałecznica leży na uboczu jednak ma dobre połączenie drogami lokalnymi z większymi miejscowościami regionu. Na rejonie gminy występują bardzo urodzajne i żyzne gleby - czrnoziemy.

- powierzchnia gminy - 48,0 km2 
- liczba ludności - ok.3700 
- podział terytorialny - 13 sołectw  (Czuszów, Gruszów, Ibramowice, Lelowice Kolonia, Łoszów, Nadzów, Niezwojowice, Pałecznica, Pamięcice, Pieczonogi, Solcza, Sudołek, Winiary)

 

Rolnictwo

                  Żyzne czrnoziemy gminy już od wieków ukierunkowały gospodarczy rozwój gminy na rolnictwo. W czasie dużego popytu na tytoń uprawiano go w tym regionie masowo określano nawet Pałecznice zagłębiem tytoniowym. Po załamaniu się tego rynku w latach dziewięćdziesiątych rolnicy skoncentrowali się na uprawianiu warzyw - cebuli, pietruszki, ziemniaków, buraków ćwikłowych. Ze względu na bardzo złą sytuację rolnictwa, rolników nie stać na zakup dużych ilości nawozów przez co uprawy powyższych warzyw są klasyfikowane jako "uprawy ekologiczne". Ekologia jest głównym atutem tej rolniczej gminy, na której terenie nie ma zakładów przemysłowych, więc uprawa roli i małe zakłady przetwórcze znajdujące się tutaj są jedyną szansą rozwoju gospodarczego Pałecznicy. Na terenie Pałecznicy przeważają gospodarstwa o małych powierzchniach ziem uprawnych, a wiele działek podlega nawet urbanizacji, co powoduje brak ziem uprawnych należących do właścicieli działki lub od kilkunastu do kilkudziesięcioarowych działek uprawnych przeznaczonych dla własnych potrzeb. W ten sposób rolnictwo na terenie miejscowości bardzo powoli zanika a ludność w coraz większym stopniu zajmuje się usługami. Na terenie gminy większość gleb przeznaczonych jest pod grunty orne (84%), reszta natomiast pod łąki, sady, lasy i pastwiska. 8,7% gleb to działki budowlane i nieużytki.

                  

                                                       Buraki Ćwikłowe                                                                                                              Ziemniaki

                    

                                                              Cebula                                                                                                                              Tytoń

Zalesienie

            Niski poziom zalesienia (lasy na terenie gminy zajmują tylko 6% powierzchni gleb) wpływa na przeznaczenie większej ilości wartościowych gruntów Pałecznicy pod uprawę roli. Lasy zajmują natomiast nieużytki rolne oraz gleby gorszej klasy, stwarzając w ten sposób miejsca spacerów oraz zbioru grzybów i poziomek.

Brak zanieczyszczeń

            Brak zakładów przemysłowych na terenie miejscowości i gminy Pałecznica sprzyja utrzymaniu odpowiedniej czystości gleb, wód i powietrza. Ilość zanieczyszczeń oddawanych przez pojazdy spalinowe nie zagraża czystości naszego powietrza w dużym stopniu, gleby są użyźniane w większości naturalnymi nawozami organicznymi. Właśnie naturalne nawozy sprawiają, że żywność pochodząca z upraw na terenie Pałecznicy jest ekologiczna i zdrowa. Nie nawożenie środkami chemicznymi oraz częsty brak stosowania substancji chroniących rośliny, jest jednak zazwyczaj spowodowany m.in. niewystarczającymi środkami finansowymi rolników.

Dobrze zagospodarowane centrum

            Wioska jest jedną z niewielu wsi w okolicach, która posiada dobrze zorganizowaną zabudowę ważnych dla życia jej mieszkańców budynków kulturalnych, oświatowych, urzędowych i kościelnych. Wszystkie instytucje takie jak kościół, szkoła, Urząd Gminy, poczta oraz sklep spożywczy z kioskiem znajdują się w centrum miejscowości, którą wyznaczają położone po obu stronach głównej drogi parkingi, tworząc duży plac. Leżą one na skrzyżowaniu ulic św. Jakuba i Francuskiej. Z tego miejsca bardzo łatwo dostać się na ul. Strażacką, gdzie znajduje się Ośrodek Zdrowia, Bank, siedziba OSP, apteka, amfiteatr i boisko piłkarskie. Takie rozplanowanie centrum sprzyja kontaktom międzyludzkim oraz ułatwia organizację. 

Ukształtowanie terenu

            Pałecznica znajduje się w północnej części województwa małopolskiego, w obrębie mezoregionu Wyżyna Miechowska. Przeważają tu tereny pagórkowate, często o stromych i nierównych zboczach, oraz głębokie doliny, często zalewane przez wody opadowe. Takie miejsca nie sprzyjają uprawie roli, jednak rolnicy starają się sobie radzić z tymi przeciwnościami. Nierówny teren utrudnia również zabudowę regionu. Budynki położone w dolinach są zagrożone zalaniem, natomiast osoby decydujące się na budowę domu na pagórkach muszą liczyć się z silnym wiatrem i większymi mrozami.

Drogi

Przez Pałecznice nie przejeżdża bezpośrednio żadna z głównych tras, dlatego występują utrudnienia dotyczące komunikacji drogowej. Miejscowość znajduje się kilkanaście kilometrów od głównej trasy E7, oraz kilka kilometrów od bardzo aktywnej w przeszłości trasy handlowej: Kraków - Proszowice - Kazimierza Wielka. Osoby nie posiadające własnych samochodów muszą korzystać z usług firm przewozowych, jednak często nie są one wystarczające, lub zawodzą. Powoduje to również trudności związane z dojazdem mieszkańców do pracy, szkoły.

 

Statystyki ogólne

Powierzchnia i zasoby ludzkie:

Grunty i użytki rolne:

Dochody własne:

Wydatki na poszczególne zadania:

 

© Copyright 2007 by milo92 & michal. Wszystkie prawa zastrzeżone. Kontakt: Miłosz W. & Michał K..